Išanalizavome kandidatų pozicijas ir pateikiame savo analizę bei poziciją Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų klausimu.

KARTU akcentuoja dirbančiųjų teisių ir gyvenimo sąlygų gerinimą, neatsiejant jų nuo planetos išsaugojimo bei žmogaus teisių užtikrinimo. Kultūra, švietimas, sveikatos apsauga yra visuomenės gerovės ir demokratijos pagrindas, todėl būtina išsaugoti šių sričių laisvę, saviraišką ir pilnavertį valstybinį finansavimą. Mes pasisakome už žalias darbo vietas, išnaudojimo ir modernios vergovės panaikinimą, įsisenėjusių patriarchalinių stereotipų naikinimą ir LGBTQ+ žmonių lygiateisiškumo užtikrinimą.

Visi Prezidento rinkimuose dalyvaujantys kandidatai turėjo galimybę pasisakyti šiais klausimais. Įvertinę kandidatų programas, atsakymus manobalsas.lt bei viešus debatus matome, kad nė vienas kandidatas neatitinka kairiųjų keliamų reikalavimų, todėl KARTU. Kairiųjų aljansas jų nepalaiko ir nerekomenduoja.

  • Gitanas Nausėda – 2016 m. viešai palaikė naujojo darbo kodekso priėmimą, pasisako už mažesnį valstybės vaidmenį ekonomikoje. Pasisako už progresinius mokesčius, tačiau nėra ėmęsis žingsnių, kad jie taptų realybe. Sutinka, kad valstybė turi imtis priemonių skurdui mažinti, pasisako už NPD kėlimą. Pasisako prieš valstybės nustatomas elektros ir dujų kainas. Nesutinka su aplinkosauginių mokesčių didinimu ir aplinkosauginių reikalavimų žemės ūkiui didinimu; pasisako prieš naktinius taikiklius; pasisako už regioninio švietimo tinklo išsaugojimą; pasisako prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą, civilinę partnerystę, už griežtesnį migracijos ribojimą; palaiko prieš Rusijos ekspansiją nukreiptą politiką.
  • Ignas Vėgėlė – pasisako už mažesnį valstybės vaidmenį ekonomikoje; pasisako už progresinius mokesčius; sutinka, kad valstybė turi imtis priemonių skurdui mažinti; nesutinka su aplinkosauginiais mokesčiais, pasisako už jų mažinimą; neprieštarauja naktinių taikiklių naudojimui; pasisako už regioninio švietimo tinklo išsaugojimą; sutinka, kad valstybė turėtų reguliuoti dujų ir elektros kainas; pasisako prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą, civilinę partnerystę, už migracijos griežtinimą; palaiko prieš Rusijos ekspansiją nukreiptą politiką, bet galimai su juo susijusios įmonės apėjo sankcijas.
  • Remigijus Žemaitaitis – pasisako už mažesnį valstybės vaidmenį ekonomikoje ir progresinius mokesčius; pasisako už pajamų nelygybės mažinimą; nesutinka su aplinkosauginių mokesčių didinimu, miškų kirtimo ribojimu; pasisako už žvejybos ribojimą; pasisako už regioninio mokyklų tinklo išsaugojimą, prieš švietimo privatizavimą; pasisako už elektros ir dujų kainų valstybinį reguliavimą; pasisako prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą, civilinę partnerystę; pasisako už civilinės saugos plėtrą bei migracijos ribojimą ir migrantų detalius patikrinimus.
  • Ingrida Šimonytė – pasisako prieš didesnį valstybės vaidmenį ekonomikoje; nepasisako už progresinius mokesčius; pasisako už pajamų nelygybės mažinimą; neturi aiškios pozicijos dėl aplinkosaugos; pasisako prieš naktinių taikiklių naudojimą; neturi pozicijos dėl regioninio mokyklų tinklo; neturi pozicijos dėl elektros ir dujų kainų valstybinio reguliavimo, tačiau valdant dabartinei vyriausybei jos buvo liberalizuotos; pasisako už Stambulo konvencijos ratifikavimą, civilinę partnerystę, bet už migracijos ribojimus nustatant konkrečius skaičius kiek valstybė per metus galėtų priimti migrantų; palaiko prieš Rusijos ekspansiją nukreiptą politiką.
  • Dainius Žalimas – pasisako už mažesnį valstybės vaidmenį ekonomikoje; nesutinka su progresiniais mokesčiais; pasisako už NPD didinimą, valstybės priemones skurdo mažinimui; sutinka su aplinkosauginių mokesčių didinimu, ūkinės veiklos ribojimu aplinkosauginiais tikslais; pasisako prieš naktinius taikiklius; neremia regioninio mokyklų tinklo išsaugojimo; nesutinka su valstybiniu elektros ir dujų kainų reguliavimu; pasisako už Stambulo konvencijos ratifikavimą, civilinę partnerystę; palaiko prieš Rusijos ekspansiją nukreiptą politiką.
  • Giedrimas Jeglinskas – sutinka, kad valstybė turėtų turėti didesnį vaidmenį ekonomikoje; nesutinka su progresiniais mokesčiais; pasisako už nelygybės mažinimą valstybės priemonėmis; nesutinka su aplinkosauginių mokesčių plėtimu, bet pritaria žemės ūkio veiklos ribojimams siekiant gamtos išsaugojimo; nesutinka su naktiniu taikiklių draudimu; pasisako už regioninio švietimo tinklo išlaikymą; nesutinka su valstybiniu elektros ir dujų kainų reguliavimu; pasisako už Stambulo konvencijos ratifikavimą; pozicija dėl civilinės partnerystės dviprasmiška (debatų metu nurodė, kad nevetuotų), pasisako už migracijos ribojimus; palaiko prieš Rusijos ekspansiją nukreiptą politiką.
  • Andrius Mazuronis – pasisako už didesnį valstybės vaidmenį ekonomikoje; sutinka su progresiniais mokesčiais; pasisako už pajamų nelygybės mažinimą; pasisako prieš aplinkosauginius mokesčius, ūkinės veiklos ribojimą dėl gamtos išsaugojimo; nesutinka su naktinių taikiklių draudimu; pasisako už regioninių mokyklų tinklo išlaikymą; palaiko valstybinį dujų ir elektros kainų reguliavimą; pasisako prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą, civilinę partnerystę, už ribojimus migracijai; palaiko prieš Rusijos ekspansiją nukreiptą politiką
  • Eduardas Vaitkus – pasisako už didesnį valstybės vaidmenį ekonomikoje; pasisako už pajamų nelygybės mažinimą; pasisako prieš aplinkosauginius mokesčius, ūkinės veiklos ribojimą dėl gamtos išsaugojimo; palaiko valstybinį dujų ir elektros kainų reguliavimą; pasisako prieš Stambulo konvencijos ratifikavimą, civilinę partnerystę, ribojimus migracijai; nepalaiko prieš Rusijos ekspansiją nukreiptą politiką. Pažiūros dauguma klausimų nėra aiškios, programoje vyrauja prorusiška, nacionalistinė retorika, todėl laikytinas radikalios dešinės kandidatu.