Instrukcija

2024 metų gegužės 1-ąją dieną vyks KArtu steigiamasis festivalis. Pridedame instrukciją kaip rinkti delegacinius raštus.


0 komentarų1 minutės

Jolanta Bielskienė – KArtu pirmininkė

KA asamblėja. Jolanta Bielskienė išrinkta pirmininke

Vasario 16-18 dienomis, Elektrėnuose, politinio judėjimo KArtu organizuotoje Asamblėjoje buvo išrinkta pirmininkė, du pavaduotojai bei……


0 komentarų1 Minutė