2024 metų gegužės 1-ąją dieną vyks KArtu steigiamasis festivalis. Pridedame instrukciją kaip rinkti delegacinius raštus.

Kiekvienas dalyvaujantis steigėjas festivalyje gali turėti maksimum 10 delegacinių. Tai yra žmonės, kurie negali dalyvauti, bet deleguoja stėgėją juos atstovauti ir tampa judėjimo dalimi.

Atsisiųsti delegacinio rašto formą.

Instrukcija kaip reikia taisyklingai užpildyti įgaliojimą.

  1. Pradedame nuo dokumento viršaus. Įrašome dokumento pasirašymo datą.
  2. Toliau, dokumento sudarymo vietą (miestą, kuriame jis pasirašomas).
  3. Tada žmogus, kuris pasirašo įgaliojimą užpildo savo: vardą ir pavardę; asmens kodą; tikslų gyvenamosios vietos adresą ir pilietybę.
  4. Pildantysis turi būti įsitikinęs, kad nepriklauso kitai politinei organizacijai, tai yra partijai arba komitetui. Pasitikrinti savo narystę ir ją panaikinti galima šiuo adresu.
  5. Toliau užpildomi duomenys to žmogaus, kuriam skiriate įgaliojimą (žmogui, kuris fiziškai dalyvaus steigiamajame festivalyje ir atstovaus Jus): vardas pavardė; asmens kodas; tikslus gyvenamosios vietos adresas.
  6. Kitas žingsnis yra įrašyti dokumento galiojimo datą (rekomenduojama gegužės 1-oji diena).
  7. Virš punktyrinės linijos padedame parašą, o kur parašyta STEIGĖJAS parašome savo vardą bei pavardę.

    Ačiū, kad prisidedate prie partijos steigimo!