Metas burtis į naują kairiąją politinę partiją.

Ekologinė katastrofa, plastikas maiste, tirpstantys ledynai, augantys nelygybės mastai, milžiniški gamybos pajėgumai ir turto koncentracija, ekonominis ir psichologinis nesaugumas, žmonių nerimas dėl ateities – šių problemų akivaizdoje būtini nauji politiniai sprendimai. Politikų neveiklumas ir viešoje erdvėje tvyrantis nerimas gimdo konspiracijos teorijas, apatiją, susvetimėjimą ir nacionalistinį populizmą, keliantį grėsmę demokratijai.

Lietuvai reikia kritiškai ir atsakingai mąstančių, visuomenės paraštėse likusių žmonių interesus atstovaujančios naujos progresyvios politinės jėgos.

Tapk mūsų judėjimo nare(-iu) ir prisidėk prie pozityvių pokyčių Lietuvoje!

Tapk nariu

Kartu. Kairiųjų aljansas

Mes esame politinis judėjimas, siekiantis tapti politine kairės partija.

Ši partija – alternatyva dominuojančiai, vien dešiniąsias vertybes ginančiai politikai ir neoliberalaus kapitalizmo doktrinai. Tik stipri kairioji politinė partija gali reaguoti į didėjantį skurdą ir nelygybę, prastėjančias sveikatos, švietimo, kultūros sąlygas bei klimato krizės pavojų. Mes turime paruošti Lietuvą ateičiai.

Susipažink su mūsų programa.

Mūsų manifestas

Ko mes siekiame?

Kurti partiją, vienijančią darbininkus, darbuotojus, studentus, mokinius mokytojus, dėstytojus, menininkus, kūrėjus, daktarus ir mažumas, kuri gintų tuos, kurie yra neginami, atstovautų tuos, kurie yra neatstovaujami, ir rūpintųsi tais, kurie yra palikti likimo valiai. O tokie piliečiai Lietuvoje, deja, sudaro daugumą.

Politinė partija

Mūsų tikslams pasiekti reikia susitelkimo ir solidarumo, todėl politinis judėjimas, siekiantis tapti partija, vadinasi KARTU. Tik kartu galime kurti pokyčius, kurie padės mums ir mūsų vaikams klimato ir ekologinės krizės akivaizdoje.

KARTU pasukime Lietuvą į kairę!

KArtu galime daugiau

Sutinki su mūsų siekiais? Tapk mūsų nariu.

Prisijunk