Politinis judėjimas KARTU reikalauja Izraelį ir Hamas arba islamiškąjį džihadą nedelsiant liautis vykdžius civilių asmenų žudynes ir nutraukti smurtą, o tarptautinę bendruomenę, pasinaudojant turima įtaka, užkirsti kelią tarptautinės teisės pažeidimams ir deeskaluoti situaciją. Civilių mirtys, atakos metu Izraelyje ir per šiuo metu vykstančią Gazos blokadą ir intensyvų bombardavimą, yra karo nusikaltimai. Tam turi būti padėtas taškas.

Pastarųjų dienų įvykiai yra dešimtmečius besitęsiančios Izraelio valdžios vykdomos neteisėtos Palestinos kolonizacijos ir okupacijos dalis, todėl pasikartojantį smurtą turime vertinti analizuojant platesnį kontekstą ir konflikto priežastis. Hamas teroristinis išpuolis prieš Izraelį eskalavo ir taip įtampos kupiną situaciją regione. Tuo pačiu atkreipiame dėmesį, kad Hamas grupuotės iškilimą lėmė palestiniečių nuolat patiriama priespauda ir Izraelio parama šiai islamistinei organizacijai jos veiklos pradžioje, siekiant susilpninti sekuliarią Palestinos išsivadavimo organizaciją.

Prieš 30 metų pasirašius Oslo susitarimus Izraelis jais pasinaudojo plėsdamas savo teritoriją į Vakarų krantą ir įvesdamas apsiaustį Gazoje. Beveik milijonas Izraelio naujakurių buvo palaipsniui perkelti į gyvenvietes Vakarų krante ir toliau jas kolonizuoja. Ši situacija dar labiau paaštrėjo pradėjus valdyti naujajai Izraelio kraštutinių dešiniųjų vyriausybei, vadovaujamai Benjamin Netanyahu. Palestinos miestai ir kaimai buvo puldinėjami naujakurių ir Izraelio armijos, daugėjo susirėmimų, Izraelis bombardavo Gazą. Vyriausybės programoje atvirai teigiama, kad žydų tauta turi „išskirtinę ir neatimamą teisę valdyti visas Izraelio žemės dalis”, ir tai laiko pagrindu galutinai kolonizuoti Vakarų krantą ir Gazos ruožą.

Tokia realybė taip pat susijusi su tarptautinės bendruomenės, o ypač JAV ir ES, negebėjimu daryti pažangą taikos procese ir prisidėti prie konflikto sprendimo. Konfliktą finansuojančios valstybės, kaip JAV ir Iranas, privalo kuo greičiau resursus nukreipti į paliaubų derybas, o ne toliau jį kurstyti. Ypač, kai esama ir galimybių, kad kils platus regioninis karas, į kurį įsitrauktų Libanas ir Iranas. Tai taip pat gali paskatinti JAV ir kitų Vakarų jėgų, turinčių interesų Artimuosiuose Rytuose, įsitraukimą. Tokia įvykių eiga gali destabilizuoti ir kraujyje paskandinti didelę dalį pasaulio.

Politinis judėjimas KARTU tvirtai remia derybomis pasiektą, dviejų valstybių sambūviu pagrįstą, sprendimą išsaugant 1967 m. sienas. Susitarimas padėjo pagrindus dviems nepriklausomoms valstybėms taikiai gyventi kartu laikantis tarptautinės teisės, įteisinant Jeruzalę abiejų valstybių sostine.

Apgailestaujame, kad apie šiuos ir daugumą kitų faktų paskelbtoje Lietuvos Respublikos Seimo rezoliucijoje „Dėl Teroristinių išpuolių ir karo agresijos prieš Izraelio valstybę“ nekalbama. Lietuvos pozicija, šiame dviejų šalių kariniame konflikte, yra vienpusė, joje nereiškiama užuojauta Palestinos žmonėms, neatskleidžiama konflikto eskalacijos priešistorė ir kompleksiškumas. Toks atsakas yra nekorektiškas ir neteisingas Palestinos žmonių, kurie yra įkalinti ir žudomi Gazos ruože, atžvilgiu. Manome, kad Lietuvos Respublikos Seimas formuoja klaidingą visuomenės nuomonę.

Kraštutinių dešiniųjų valdomo Izraelio paskelbtas karas prieš civilius gyventojus apsunkina ir galimai naikina Izraelio ir Palestinos taikos susitarimo galimybes. Manome, kad Lietuvos valstybė privalo matyti tiek Hamas nusikaltimus, tiek Izraelio veiksmus, kuriais pažeidžiama tarptautinė teisė. Negalime likti tyliais stebėtojais, kai mūsų šalies sąjungininkai imasi neproporcingų, nepamatuotų ir tarptautiniams įsipareigojimams prieštaraujančių žingsnių. Protestuojame prieš dvigubus standartus, kuriais remiasi Lietuvos valdžios ir žiniasklaidos atstovai nevienodai komentuodami situaciją Izraelyje ir Gazoje, nutylėdami dalį priežasčių ir veiksnių.

Tūkstančiai žmonių pasaulyje protestuodami išreiškia užuojautą Palestinos ir Izraelio smurto aukoms. Nekalti žmonės, ypač vaikai, kurie sudaro pusę Gazos gyventojų, negali būti baudžiami už galingųjų klaidas, neapykantą ir godumą. Jaučiame solidarumą ne tik su visą savaitę bombardavimus bei elementarių išgyvenimo priemonių kenčiančiais Palestinos žmonėmis, bet ir su tais žydais Izraelyje ir už jo ribų, kurie kasdien priešinasi Izraelio valdžios politikai ir propagandai. Jaučiame solidarumą su tais Izraelio gyventojais, kurie priešinasi nužmoginimui ir elementariems žmogaus teisių pažeidimams.

Politinis judėjimas KARTU kviečia politikus, visuomenininkus, žurnalistus ir kitus aktyvius piliečius palaikyti paliaubų ir taikos iniciatyvas, atsiriboti nuo tolimesnių smurtinių veiksmų kurstymo ir klaidinančios dvigubų standartų politikos, kurios dažnai nevengia Lietuvos valdžia ir žiniasklaida.