Koks yra kultūros ir politikos santykis? Ar jis turi keistis? Kaip puoselėti kultūrą, meną ir į jų plėtrą įtraukti kuo daugiau įvairių piliečių? Kodėl ši misija turi būti svarbi? Kaip priešintis meno ir kultūros suprekinimui ir ar bet koks meno suprekinimas yra blogis? Kaip panaikinti šiandieninės elitinės kultūros klišes? Kokios turėtų būti kairiosios kultūros politikos strategijos nūdienos Lietuvoje?

 • Kur? Nacionalinė dailės galerija, Vilnius
 • Kada? Penktadienį, birželio 16 d.

Konferencijoje bus siekiama atsakyti į šiuos ir kitus klausimus. Šiandien kultūros politikai ir jos plėtrai skiriamas didžiulis dėmesys, tačiau per mažai apmąstomas šiuolaikinės kultūros bei dominuojančios ekonominės sistemos – kapitalizmo – santykis. Konferencijos metu siekiama pradėti labai svarbų dialogą, kuris kultūrą analizuos socialiniame, politiniame, ekologiniame, ekonominiame kontekste bei nuties kelią tolimesniam Lietuvos kultūros ateities vizijos kūrimui.

Metas visiems pasikalbėti ir nutiesti pagrindą VISŲ žmonių kultūros vizijai. Kviečiame dalyvauti piliečių kultūros asamblėjoje ir aktyviai įsitraukti į diskusijas.

Konferencija nėra skirta vien meno, kultūros ar akademijos atstovams. Norime atsiriboti nuo klasikinės ekspertinės konferencijos sampratos ir į renginį pritraukti kuo daugiau įvairių piliečių, atstovaujančių skirtingas socialines, profesines grupes ir bendruomenes. Kviečiame savo pranešimais dalintis bei diskusijose dalyvauti darbininkes ir darbininkus, aktyvistes ir aktyvistus, meninikes ir menininkus ir visus kitus.

Programa

 • 09:00 Įžanginis žodis: Achim Kessler, Rozos Luxemburg fondo Varšuvoje direktorius
 • 09:30 Andrius Bielskis „Apie kičą ir emancipacinę meno funkciją”
 • 10:00 Kasparas Pocius „Lietuvos kairysis projektas tarp šiuolaikinės Imperijos ir pokolonijinės ateities”
 • 10:30 Gilija Žukauskienė „Michelio de Certeau nehierarchinis požiūris į kultūrines praktikas”
 • 11:00 Kavos pertraukėlė
 • 11:30 Žygimantas Menčenkovas „Kultūra už sostinės. Allende kultūros traukinys”
 • 12:00 Povilas Dumbliauskas „Save neigiantis niekis: politinės Hegelio romantizmo kritikos implikacijos”
 • 12:30 Greta Gudelytė „Menininkės laisvė ir politinė laisvės iliuzija”
 • 13:00 Pietūs
 • 14:00 Edvardas Šumila „Negatyvios regimybės: angažuotumas ir meno autonomija”
 • 14:30 Auksė Petrulienė „Darbo muziejus Kaune. Manifestas“
 • 15:00 Milda Januševičiūtė, Kotryna Markevičiūtė ir Eglė Trimailovaitė „Dienos sapnai ir socialinių vaidmenų iššūkiai”
 • 15:30 Andrius Mažeika „Fotografuoti pasaulį”
 • 16:00 Kavos pertraukėlė
 • 16:30 Pabaigos asamblėja „Kultūros politika”. Veda Jolanta Bielskienė