Etikos kodeksas

Atnaujinta: 2024-02-29

Politinio judėjimo Kartu. Kairiųjų aljansas (toliau – KA) etikos kodeksas (toliau – EK).

Šis EK pagelbės kiekvienai(-am) politinio judėjimo narei(-iui) KA manifesto nuostatų įgyvendinimui. Tai ypač taikoma judėjimo narėms(-iams), kurios(-ie) užima politines pozicijas. Judėjimo narė(-ys), laikydamasi(-s) šio EK, išliks nepalaužiamai griežta(-s) galiai, nepaperkama(-s) korumpuotų interesų grupių ir jautri(-us) pažeidžiamoms(-iems) visuomenės narėms(-iams). Taip pat EK padės judėjimo rėmėjoms(-ams) reikalauti atskaitomybės iš narių. Pažeidusioms(-iems) EK gali būti taikomos sankcijos.

Pagrindiniai KA vertybiniai principai. Esame už emancipacinę politiką, solidarumą tarp kartų, socialinį teisingumą, finansinį ir politinį skaidrumą, politinę ir ekonominę demokratizaciją. Netoleruojame išnaudojimo, korupcijos, nepotizmo, neteisėto praturtėjimo, pasisakome prieš rasizmą, ksenofobiją, smurtą, homofobiją.

Politinio atstovavimo demokratizavimas, stebėjimas ir atskaitomybė

 1. Vadovautis KA manifestu ir jo nuostatomis. Siekti žmogaus teisėmis, socialiniu teisingumu, lygybe ir emancipuojančiu solidarumu grįstos politikos.
 2. Taikyti lyčių lygybės principą.
 3. Laikytis solidarumo. Judėjimo sėkmė priklauso nuo bendro darbo siekiant KA manifesto tikslų įgyvendinimo.
 4. Laikytis KA manifesto ir veikti demokratiškai, užtikrinant atskaitomybę judėjimui ir piliečiams. Išrinktos(-i) judėjimo narės(-iai) neturėtų atitolti nuo judėjimo ir juos išrinkusių piliečių.
 5. Judėjimo narės(-iai) yra lygios(-ūs). KA laikosi maksimalaus horizontalumo ir tinkliškumo. Judėjimas turi veikti skaidriai ir demokratiškai.
 6. Judėjime privalo vykti diskusijos ir gali vyrauti skirtingi požiūriai, tačiau viešumoje reikia stengtis išlaikyti vieningą KA poziciją.
 7. Diskutuoti pasitelkę argumentus ir faktus, gerbdami oponentę(-ą), vengdami asmeniškumų ir įžeidinėjimų.
 8. Nepriklausyti kitoms politinėms partijoms.
 9. Palaikyti artimą santykį su pažeidžiamomis grupėmis, atliepti į pasiūlymus, įtraukiant grupes į sprendimų priėmimą.
 10. Siekti piliečių dalyvavimo sprendimų priėmime ir užtikrinti jų atstovavimą priimant politinius sprendimus dėl strateginių šaliai klausimų ir projektų.

Finansai, skaidrumas ir išlaidų valdymas

 1. Naudoti KA finansus taip, jog derėtų su etikos kodeksu ir judėjimo vertybėmis, išvengiant priklausomybių ir klientelizmo.
 2. Užtikrinti skaidrumą KA valdyme, viešai skelbti informaciją apie KA pajamas ir išlaidas.
 3. Skatinti į tikslą nukreiptą sutelktinį finansavimą, kuris būtų skirtas KA specifiniams poreikiams padengti.
 4. Neimti kyšių, apie kyšininkavimą pranešti. Neišnaudoti savo ar trečiųjų šalių naudai turimos pozicijos.
 5. Aktyviai prisidėti prie KA valdymo efektyvinimo, skaidrumo užtikrinimo, pranešti apie pastebėtas abejotinas finansines procedūras, užtikrinti teisinių sankcijų taikymą.
 6. Viešai skelbti susitikimus su interesų grupėmis, jog būtų žinoma su kuo susitinkama ir kas buvo diskutuojama.
 7. Skelbti viešai pajamų šaltinius, turimą kapitalą siekiant identifikuoti galimus konfliktus ir užtikrinti atskaitomybę piliečiams.
 8. Skelbti aiškius kriterijus, kuriais remiantis žmonės yra paskiriami į pozicijas.
 9. Atsisakyti didelę vertę turinčių dovanų ir privilegijų, kurias teikia užimamos politinės pozicijos.
 10. Mokėti narės(-io) mokestį.
 11. Nedelsiant suspenduoti savo narystę KA jeigu yra pareikšti prokuratūros kaltinimai dėl nusikaltimų, susijusių su korupcija, nesąžiningu praturtėjimu, kyšininkavimu, pelnymosi piktnaudžiaujant turima pozicija, poveikiu prekyba, viešųjų lėšų grobstymu savo ar trečiųjų šalių naudai. Tas pats galioja pateiktiems kaltinimams rasizmu, ksenofobija, smurtu, homofobija ar kitiems nusikaltimams žmogui ir jo orumui. Pasitvirtinus kaltinimams atsistatydinti iš visų politinių pozicijų. Asamblėjos balsavimu KA narė(-ys) gali būti pašalinta(-s).